Åsa Högstedt

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

E-post: asa.hogstedt@hb.se

Signatur: ASHO

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar