Allmänhet och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som en del av larmkedjan vid misstänkt hjärtstopp utanför sjukhus

Motivation och bevekelsegrunder till att agera

Allmänhet och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som en del av larmkedjan vid misstänkt hjärtstopp utanför sjukhus

Dels undersöks frivillig allmänhet och dels legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som i sin tjänst befinner sig ute i samhället. Båda grupperna är i viss utsträckning idag del av larmkedjan, som kompletterande hjälpinsats till den mer traditionella ambulanssjukvården.