Catrine Brödje

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4094

E-post: catrine.brodje@hb.se

Rumsnummer: B604

Signatur: CABR

Efter min ämneslärarexamen 1983 arbetade jag under många år på högstadiet, på gymnasiet och inom den kommunala vuxenutbildningen. Jag disputerade 1998 vid Stockholms universitet och 2002–2017 var jag anställd som universitetslektor i litteraturvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Där undervisade jag och bedrev kursutveckling både i litteraturvetenskap och i ämnet svenska på ämneslärarprogrammet. Jag var även studierektor för Kultur-och kommunikationsprogrammet 2006–2012. Under perioden januari 2013 – juni 2016 hade jag två administrativa uppdrag, dels som sektionschef på Sektionen för humaniora, dels som avdelningschef på Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Sedan augusti 2017 har jag en lektorstjänst i svenska med didaktisk inriktning på Högskolan i Borås. Här undervisar jag och bedriver kursutveckling i ämnet svenska på flera lärarprogram. Jag delar även programansvar med en kollega från Biblioteks- och informationsvetenskap för ett magisterprogram i pedagogiskt arbete med inriktning mot litteraturpedagogik.

I stort sett all min forskning genomsyras av ett genusteoretiskt perspektiv, från min avhandling ”Ett annat tiotal. En studie i Anna Lenah Elgströms tiotalsprosa” (1998) fram till mitt pågående forskningsprojekt med arbetstiteln ”Kärlekens minerade fält. Kön och klass i tolv samtidsromaner 1912–2013”, där jag gör nedslag i tre strategiskt valda tidpunkter, nämligen 1910-talet, 1930-talet och i vår samtid. Detta forskningsprojekt är jag på väg att avsluta och förhoppningsvis kommer det att redovisas i bokform under 2020.

Jag är också intresserad av andra forskningsområden, som narratologiska och intermediala frågeställningar samt förhållandet mellan läsning av skönlitteratur och utveckling av empatisk förmåga. Efter att jag har avslutat det ovannämnda forskningsprojektet kommer jag att inleda ett litteraturdidaktiskt forskningsprojekt.