Catarina Eriksson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4034

E-post: catarina.eriksson@hb.se

Rumsnummer: C507

Signatur: CER

Catarina Eriksson, FD, är forskare och lärare i biblioteks- och informationsvetenskap. Hennes forskningsintressen är primärt riktade mot biblioteksverksamheter i samhällsperspektiv. Undervisningen är främst förlagd till bibliotekarieprogrammen vid institutionen. Catarina Eriksson har arbetat vid Bibliotekshögskolan sedan 1995.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Barnbiblioteket tar form. En idéanalytisk studie av perioden 1945-2018