Catarina Eriksson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4034

E-post: catarina.eriksson@hb.se

Rumsnummer: C507

Signatur: CER

Jag arbetar som adjunkt och doktorand inom forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap, med fokus på bibliotekens roll i samhället. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 1995. Innan dess gick jag dåvarande magisterutbildningen vid Bibliotekshögskolan.

För närvarande delar jag min tid mellan forskarstudierna och arbetet som adjunkt.

Arbetstitel för mitt avhandlingsprojekt är Idéer om barnbibliotek - profession och politik under ett halvt sekel.

Avhandlingstitel

Idéer om barnbibliotek - profession och politik under ett halvt sekel.