Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC)

Den självklara samarbetspartnern för verksamheter och organisationer som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom det kulturpolitiska området.

Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC)

KPC etablerades 1995 för att stimulera forskning, forskningsinformation och debatt om kulturpolitiska frågor. Vi intresserar oss för kulturpolitiskt relevanta frågor i vid mening, likväl som avgränsade fält som bibliotek, litteratur, teater och film. Här inkluderas kommunala, regionala och statliga åtgärder på kulturområdet, men även de initiativ som tas av exempelvis kulturindustri och media samt av studieförbund och intresseorganisationer.

Vi hade vid uppstarten fokus på att tillgängliggöra den forskning som andra bedrivit – idag ligger fokus på att själva bidra med akademisk forskning, uppdragsforskning och utbildning. Inte minst genom publiceringen av Nordisk kulturpolitisk tidskrift. Verksamheten har konsoliderat den akademiska kunskapen om kulturpolitik i Sverige, men också möjliggjort en fördjupning och utveckling. Vi samarbetar med flera kulturpolitiska aktörer regionalt och nationellt, exempelvis genom samarrangemang av seminarier och genom uppdragsforskning.

Till Centrum för kulturpolitisk forskning kan du vända dig om du vill veta mer om den forskning om biblioteks- och kulturpolitik i vid mening som bedrivs såväl i Borås som i övrigt i Sverige och internationellt. Du kan också vända dig hit om du är intresserad av utbildning och kompetensutveckling inom dessa verksamhetsområden.

KPC tar emot gästforskare och doktorander med egen finansiering som vill tillbringa en vistelseperiod hos oss. De senaste åren har vi gästats av forskare från Finland, Polen, Litauen och Mexiko. 

Nordisk kulturpolitisk tidskrift

Centrum för kulturpolitisk forsknings historia

Seminarieserie

Centrum för välfärdsstudier (CVS), Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC), och Science Park Borås har en öppen seminarieserie på temat ”Det socialt hållbara välfärdssamhället".

Läs mer seminarieserien och de seminarium som planeras

Publikationer i Diva

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Föreståndare

Forskare/Medarbetare