Claude Huniade

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4113

E-post: claude.huniade@hb.se

Rumsnummer: S434

Signatur: CLHU

Som doktorand inom forskningsämnet textil materialteknologi fokuserar mitt arbete på icke-metalliska elektriskt ledande textilfibrer för signalöverföring och aktuering. Jag utvecklar karaktäriseringsmetoder och hållbara beläggningsprocesser, förenar kemi och mekanik.

Jag har en examen från Institut Universitaire de Technologie de Tarbes inom maskinteknik och produktionsvetenskap sedan 2015. Jag har också en textilingenjörsexamen sedan 2018 från École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT) inom tekniska textilier. Där specialiserade jag mig på smarta textilier samt tillämpningar inom skydd och komfort. Innan jag började arbeta på Högskolan i Borås 2019 genomförde jag utbytesstudier här under vårterminen 2017.

Jag ingår i forskningsgruppen Polymera E-textilier och är för närvarande verksam i forskningsprojektet WEAFING, en del i Horizon 2020 finansierat av EU, som handlar om integrering av elektroaktiva textilier i plagg.