Nils-Krister Persson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4283

E-post: nils-krister.persson@hb.se

Rumsnummer: S444

Signatur: NKP

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper