Nils-Krister Persson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4283

Mobilnummer:

E-post: nils-krister.persson@hb.se

Rumsnummer: S444

Signatur: NKP