Tariq Bashir

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 5922 E-post: tariq.bashir@hb.se Rumsnummer: S438 Signatur: TAB

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper