Tariq Bashir

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 5922

Mobilnummer: 0790-980945

E-post: tariq.bashir@hb.se

Rumsnummer: U418

Signatur: TAB

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper