Elisa Tattersall Wallin

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4025

Mobilnummer:

E-post: elisa.tattersall_wallin@hb.se

Rumsnummer: C309

Signatur: ELTA

Jag är doktorand inom biblioteks-och informationsvetenskap med fokus på läspraktiker och ljudböcker. I mitt avhandlingsprojekt studerar jag ungdomars ljudboksläsning via prenumerationstjänster för digitala böcker, med ett särskilt fokus på temporala och spatiala aspekter av läsningen när den sker med hjälp av hörlurar, mobiltelefoner och prenumerationsbaserade plattformar. 

Jag tog min masterexamen vid Bibliotekshögskolan 2016 och har arbetat som bibliotekarie vid folkbibliotek. Jag har tidigare också studerat teatervetenskap i London och Göteborg. Jag undervisar huvudsakligen om läsning i digitala format.