Elisa Tattersall Wallin

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4025

E-post: elisa.tattersall_wallin@hb.se

Rumsnummer: C534

Signatur: ELTA

Jag är fil. dr i biblioteks- och informationsvetenskap. Mina forskningsintressen rör informationspraktiker, läspraktiker, streaming, plattformar, appar och digitala metoder. Jag är medlem i forskargruppen Informationspraktiker och digitala kulturer.

I mars 2022 disputerade jag vid Bibliotekshögskolan med en avhandling om ljudböcker och läspraktiker. Ett särskilt fokus lades på de temporala och spatiala aspekterna av användningen och den infrastruktur däri praktikerna formas, så som prenumerationstjänster, streaming, plattformar, appar, användargränssnitt, smartphones och hörlurar. Användargruppen i fokus för att studera de här läspraktikerna var unga vuxna i Sverige mellan 18-20 år.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Sound Reading: Exploring and conceptualising audiobook practices among young adults (2022)