Elisa Tattersall Wallin

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4025

E-post: elisa.tattersall_wallin@hb.se

Rumsnummer: D412

Signatur: ELTA

Jag är fil. dr i biblioteks- och informationsvetenskap. Mina forskningsintressen rör informationspraktiker, läspraktiker och digitala metoder. Min forskning berör två olika spår inom detta, ett med fokus på hur information om klimatförändringar och hållbarhet sprids, formas och används på sociala medier och andra digitala plattformar. Det andra spåret berör läsning och läsvanor med fokus på nya läspraktiker i digitala miljöer.

I mars 2022 disputerade jag vid Bibliotekshögskolan med en avhandling om ljudböcker och läspraktiker. Ett särskilt fokus lades på de temporala och spatiala aspekterna av användningen och den informationsinfrastruktur däri praktikerna formas, så som prenumerationstjänster, streaming, plattformar, appar, användargränssnitt, smartphones och hörlurar. Användargruppen i fokus i studiet av de här läspraktikerna var unga vuxna i Sverige mellan 18-20 år. I det här poddavsnittet berättar jag om avhandlingens viktigaste fynd: Lyssnande läsning i ungdomars vardag

2023 belönades avhandlingen med 2a pris i iSchools prestigefulla internationella pris för bästa doktorsavhandling inom informationsvetenskap.

Min undervisning berör huvudsakligen forskningsmetoder samt uppsatsskrivande, jag är också programansvarig för det internationella masterprogrammet i Informationsvetenskap: Digitala miljöer. 

Utmärkelser

iSchools doctoral dissertation award 2023, runner up.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Sound Reading: Exploring and conceptualising audiobook practices among young adults (2022)