Exploring the timespaces of young adults’ subscription-based audiobook reading

Exploring the timespaces of young adults’ subscription-based audiobook reading

I detta avhandlingsprojekt utforskas en aspekt av dessa förändringar, nämligen introduktionen av prenumerationstjänster för digitala ljudböcker. Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för unga vuxnas läspraktiker i relation till prenumerationsbaserade ljudböcker. Särskilt fokuseras temporala och spatiala aspekter av deras läsning, då användningen av prenumerationsbaserade ljudböcker erbjuder en annan mobilitet än traditionell bokläsning.