Emma Almingefeldt

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4292

E-post: emma.almingefeldt@hb.se

Rumsnummer: B502

Signatur: EMAL

Emma Almingefeldt är universitetsadjunkt i svenska som andraspråk. Hon ansvarar för följande program och kurser:

  • Behörighetsgivande program för internationella akademiker
  • Svenska som främmande språk
  • Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling

Hennes fokusområden är: studiekulturer, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, bedömning och litteracitet.

Emma är projektledare för två projekt, dels för EU-projektet digiTED@EU som har fokus på lärarutbildares digitala litteracitet, dels för Digitala lärmiljöer som har fokus på huruvida virtuella miljöer kan användas för att träna svåra samtal i olika professionsutbildningar. Projektet finansieras genom högskolans strategiska medel. 

Uppdrag

Lärarrepresentant i Högskolestyrelsen (2020–2023)