Emelie Hultberg

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4347

E-post: emelie.hultberg@hb.se

Rumsnummer: U316

Signatur: EMHU

Jag är doktorand inom textilt management med fokus på cirkulära affärsmodeller och vad det finns för underliggande logiker för att skala upp dessa inom modebranschen. Jag började som doktorand vid högskolan i Borås i januari 2019 och har även en kandidatexamen i textil teknologi från Borås. Utöver det har jag en magisterexamen i entreprenörskap och innovationsutveckling från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och flera års erfarenhet av att arbeta i modebranschen.