Rudrajeet Pal

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4530 E-post: rudrajeet.pal@hb.se Rumsnummer: U324 Signatur: RPA

Jag arbetar som professor inom området Textil management. I min forskning fokuserar jag på verksamhetsstyrning med anknytning till en eklektisk blandning av ämnen, såsom resiliens i organisationer, returlogistik och cirkulära värdekedjor, digital och lokal produktion och hållbarhet.

Jag har nyligen arbetat i ett antal nationella och internationella finansierade projekt, bland annat FromRolltoBag, FBD_BModel, DIGIMODE, Re-textile. Jag är också samordnare av ett Erasmus Mundus PhD-program (EMJD) om hållbar förvaltning och textil design (SMDTex) finansierad av Europeiska kommissionen inom ramen för Erasmus Plus (2013-21).

Jag har en doktorsexamen från Tampere University of Technology i Finland. Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2009, och har tidigare arbetat inom både textil och IT-sektorerna. Jag är också listad som expert i EURATEXs textila flaggskepp för digitalt mode.

Jag har tidigare handlett följande doktorander:

  • Kumar Paras, Manoj (2018)
  • Ma, Ke (2018)
  • Agrawal, Tarun Kumar (2019)

Min profil på ResearchGate

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Organizational Resilience through Crisis Strategic Planning.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper