Rudrajeet Pal

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4530

E-post: rudrajeet.pal@hb.se

Rumsnummer: U324

Signatur: RPA

Jag arbetar som professor inom textilvärdekedja inom Textilt management, där jag använder teoretiska och konceptuella ramverk från operations & supply chain management samt affärsmodeller för att förstå industriell motståndskraft och hållbarhetsutmaningar inom textil-, klädes- och modevärdekedjor, och hur dessa påverkar miljön och samhället i stort, samt utarbetar strategiska lösningar. Min forskning inkluderar en eklektisk blandning av ämnen som bidrar till industriell hållbarhet, såsom motståndskraftiga företag, omvända, cirkulära och kaskadiska leveranskedjor och affärsmodeller, konsumentdriven småserieproduktion och spårbarhet.

Mina studier om dessa ämnen har publicerats i flera ledande tidskrifter inom områdena l operations & supply chain management, produktion, affärsmodeller samt textil och mode. För närvarande är jag biträdande redaktör för tidskriften Journal of Fashion Marketing and Management och har tidigare varit redaktör för Textile Institute Book Series för Elsevier.

Jag deltar aktivt som huvudansvarig (PI) och assisterande tillsynsansvarig (co-PI) i nationellt och internationellt finansierade forsknings- och innovationsprojekt. Jag har säkrat finansiering från Europeiska kommissionen (H2020, Erasmus+, ERDF), Vinnova, Formas, bland andra. Tidigare har jag koordinerat ett Erasmus Mundus-doktorandprogram (EMJD) inom Hållbart management och textildesign (SMDTex) som finansierades av Europeiska kommissionen mellan 2013 och 2021. Jag deltar även regelbundet i utvecklings- och konsultverksamheter inom områdena cirkularitet och spårbarhet, såsom för Internationella finansieringskorporationen (Världsbanken), FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE), Foreign, Commonwealth & Development Office (Storbritannien), Internationella handelscentret (ITC), Internationella arbetsorganisationen (ILO).

För närvarande fungerar jag också som gästprofessor i industriell teknik och management vid Högskolan i Gävle (Sverige) och som forskare inom cirkulära affärsmodeller vid Turku University of Applied Science (Finland). Jag har en doktorsexamen i teknikvetenskap från Tampere tekniska universitet (Finland) och har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2009. Jag har också arbetat inom både textil- och IT-sektorerna.

Jag har tidigare handlett följande doktorander och postdok:

  • Kumar Paras, Manoj (2018)
  • Ma, Ke (2018)
  • Agrawal, Tarun Kumar (2019)
  • Harper, Sara (2022)
  • Dissanayake, Kanchana (post doc) (2023)

Min profil på ResearchGate

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Organizational Resilience through Crisis Strategic Planning.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper

Nyheter