Eva Hesslow

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4384 E-post: eva.hesslow@hb.se Rumsnummer: B525 Signatur: EVHE