Eva Hesslow

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4384

E-post: eva.hesslow@hb.se

Rumsnummer: B525

Signatur: EVHE