Faseeh Saleem

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 5992

E-post: faseeh.saleem@hb.se

Signatur: FSSA