Clemens Thornquist

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 4366

Mobilnummer: 0730-490023

E-post: clemens.thornquist@hb.se

Rumsnummer: U332

Signatur: CTO