Clemens Thornquist

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 4366

E-post: clemens.thornquist@hb.se

Rumsnummer: U332

Signatur: CTO

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper