Gabriella Wulff

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4037

Mobilnummer: 0721-441185

E-post: gabriella.wulff@hb.se

Rumsnummer: U327

Signatur: GAWU