Johannes Sahlin

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4047 E-post: johannes.sahlin@hb.se Rumsnummer: L419 Signatur: JHSA

Uppdrag

Programansvarig för Systemarkitekturutbildningen