Jan Tepe

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 4478

E-post: jan.tepe@hb.se

Rumsnummer: 2351

Signatur: JNTE