Jens Wittsten

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4639 E-post: jens.wittsten@hb.se Rumsnummer: C801 Signatur: JNWI