Jens Wittsten

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4639

E-post: jens.wittsten@hb.se

Rumsnummer: C801

Signatur: JNWI