Automation och AI-applikationer i små och medelstora bolag

Automation och AI-applikationer i små och medelstora bolag

Projektets syfte:

För att svara upp emot dessa utmaningarna, fokuserar projektet på artificiell intelligens (AI) potential för SME för att revolutionera automations- och tillverkningsprocesser.

Målet är tudelat:

att förstå de unika utmaningarna och möjligheterna med AI- lösningar inom automatisering, inköp och produktutveckling för SME samt att designa, testa och validera skräddarsydda AI-lösningar i nära samarbete med företagen.

Specifika Industri Utmaningar (SIU):

Projektet fokuserar på tre övergripande utmaningar som är avgörande för SME: Automatisering (SIU1):

a. Prediktivt underhåll och Kvalitetskontroll: Hur AI kan användas för prediktivt underhåll och kvalitetskontroll för att öka effektiviteten.

b. Optimerad Implementering: Undersöker AI:s roll i att optimera användningen av produktionsenheter, exempelvis med fokus på datornumerisk styrning (CNC) genom belastningsutjämning.

Inköp (SIU2):

a. Prediktion av utbud och efterfrågan: Hur AI kan användas för att förutsäga variationer i utbud och efterfrågan, vilket bidrar till en mer robust inköpsstrategi.

b. Optimering av leveranskedjan: Undersöker AI-applikationer för planering, ruttning, försändelsens storlek och nätverksanalys för att förutsäga ledtider för en hållbar leveranskedja.

Produktutveckling (SIU3):

a. Produktförbättring: Undersöker hur AI kan användas för att förbättra och effektivisera processerna för produktutveckling.

b. Integration av AI i produkter och tjänster: Utforskar strategier för SME att effektivt integrera AI-applikationer i sina produkter och tjänster.