Karolina Olga Nord

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4832

E-post: karolina_olga.nord@hb.se

Rumsnummer: D402

Signatur: KANO