Kathryn Walters

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för design

E-post: kathryn.walters@hb.se

Signatur: KAWA