Karin Landahl

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 4212

Mobilnummer: 0702-590183

E-post: karin.landahl@hb.se

Rumsnummer: U331

Signatur: KLA