Karin Landahl

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 4212 E-post: karin.landahl@hb.se Rumsnummer: U331 Signatur: KLA

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper