Kristin Johansson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4036

E-post: kristin.johansson@hb.se

Rumsnummer: C526

Signatur: KIJO

Jag är sedan 2017 doktorand inom biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning mot läsforskning och kulturpolitik. I mitt avhandlingsprojekt som har arbetstiteln ”Smutslitteratur och språkfattigdom” undersöker jag två ideella gruppers arbete med läsning ur ett governmentalityperspektiv under tidigt 1900- respektive 2000-tal. Idéer om läsandets effekter på individ och samhälle sätt på så vis in i en större kultiveringsdiskurs.

Jag har sedan tidigare examen på kandidatnivå i kulturvetenskap vid Göteborgs universitet och på masternivå i biblioteks- och informationsvetenskap här i Borås.