Linnea Bågander

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 4184

E-post: linnea.bagander@hb.se

Signatur: LIBA