Linnea Bågander

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 4184

E-post: linnea.bagander@hb.se

Signatur: LIBA

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.