Soniskt mode

Soniskt mode

Mode är i första hand en visuell upplevelse baserat på definitioner, teorier och metoder som bygger på bildspråk. Det saknas designmetoder för ljuduttryck, ljudtextilier och soniska kläder, något som projektet kommer att ta sig an.

Forskningsprocessen är utformad för att utforska och designa nya ljudtextilier (år 1), undersöka klänningens komplexa ljuduttryck i förhållande till kroppen (år 2) samt utveckla metodologiska riktlinjer för att utforma soniska uttryck (år 3). Nämnda komponenter kommer att utgöra grunden för unika designmetoder och verktyg som dessutom kan användas i utbildningssyfte.

Forskningen kommer att använda sig av metoder såsom förkroppsligade designidéer, ljuddokumentation, forskningsworkshops, samskapande med synskadade och studenter från textil- och modedesign samt ljud- och performancekonst med mera. Forskningens syfte är att underlätta en långsiktigt inkluderande modeutbildning som betraktar icke-visuell estetik som en del av utbildningsprogrammet.

De huvudsakliga bidragen, såsom paletten av ljudtextilier, vokabulär för ljuduttryck, designmetoder och verktyg, syftar till att utöka kunskapen inom- såväl som utanför modedesignområdet. På kort sikt kommer den nya kunskapen flytta fram innehållet i modestudier och utöka de metoder och verktyg som används inom modeutbildningarna. Den inkluderande aspekten av att introducera icke-visuell estetik i ett sådant synfält förnyar den nuvarande forskningsfronten. Den omprövar vad mode är samt vilken typ av utbildning universitet och högskolor vill bedriva på lång sikt.

Forskningsteam

Projektledare Vidmina Stasiulyte, konstnärlig doktor, en pionjär inom området Soniskt mode. Är den huvudsakliga ledaren för projektet, forskningen och dess resultat.
LinkedIn
ResearchGate
Instagram

Deltagande forskare

Linnea Bågander
, konstnärlig doktor, forskare, universitetslektor vid Textilhögskolan. Linnea Bågander är expert inom området rörelse som designmaterial inom modeområdet. Hennes explicita kunskap och erfarenhet av hur man designar och uttrycker med rörelser i fokus är ett värdefullt bidrag till projektet. Hennes kunskap och erfarenhet av uttryck och förkroppsligande designmetodik används som grund för att utveckla soniska kläder.

Razieh Hashemi Sanatgar, teknologie doktor, forskare inom textil materialteknik vid Textilhögskolan. Hennes kompetens inom 3D-printning på textilier är nödvändig och värdefull för att utveckla prototyper för ljudtextilier.

Emilie Giles, filosofie doktor, universitetslektor vid Bournemouth Art University, Storbritannien. Hennes expertis i att samdesigna ljudtextilier tillsammans med synskadade är ett oumbärligt bidrag till detta projekt.

Projektet är en utveckling och fortsättning av en doktorsexamen. Wearing Sound: Foundations of Sonic Design

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.