Lu Cao

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4104

E-post: lu.cao@hb.se

Rumsnummer: L430

Signatur: LUCA

Jag arbetar som doktorand inom informatik där jag fokuserar på digitala plattformar för serviceinnovation.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2017. Innan dess studerade jag som utbytesstudent vid Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad informationsteknik.

För närvarande är jag en del av forskningsprojektet Data Driven Innovation, där vi undersöker hur socio-tekniska resurser kan förbättra datastyrd innovation i organisationer. Projektet finansieras av KK-stiftelsen och Högskolan i Borås.