Marita Gabre

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4769

E-post: marita.gabre@hb.se

Rumsnummer: D751

Signatur: MAGA