Datorspelsträning för kommunikation och empati: Utveckling av ett flexibelt träningsverktyg för lärande av vårdande bedömningar inom ambulanssjukvård

Datorspelsträning för kommunikation och empati: Utveckling av ett flexibelt träningsverktyg för lärande av vårdande bedömningar inom ambulanssjukvård

Kommunikation mellan ambulanspersonal och patienter är viktigt för att förstå patientens livsvärld. Kommunikationsträning är dock en utmaning inom ramen för specifika kurser. Projektet syftar till att utforma en simuleringsbaserad plattform för kommunikationsträning bland ambulanssjuksköterskestudenter. Projektet genomförs med en aktionsforskningsinspirerad design.