Marcus Gianneschi

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4503

E-post: marcus.gianneschi@hb.se

Rumsnummer: L412

Signatur: MAGI