Marcus Gianneschi

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4503

E-post: marcus.gianneschi@hb.se

Rumsnummer: L412

Signatur: MAGI

Marcus Gianneschi är lektor i företagsekonomi och hans forskning är inriktad mot studier av konsumtion och marknadsföring utifrån kulturella perspektiv. Han undervisar huvudsakligen inom områdena konsumentbeteende, marknadskommunikation och samhällsvetenskaplig metod.

Uppdrag

Marcus Gianneschi är programansvarig för Event Management-programmet vid Campus Varberg och ordförande i Utbildningsutskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv.