Följeforskning av minimeringsmästarna

Följeforskning av minimeringsmästarna

I projektet studeras hur ett antal hushåll som deltar i ett regionalt projekt, Minimeringsmästarna (minimerimeringsmastarna.se), aktivt försöker att minska sin konsumtion, öka sin återvinning och minska sitt avfall. Projektet koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund, med stöd från Västra Götalandsregionen (VGR) och är ett försök att få fram goda exempel kring avfallsminimering. Ett 30-tal hushåll i sju kommuner i Västra Götaland deltar med målet att under 2015 kraftigt minska sina avfallsmängder inom olika områden och dela med sig av sina erfarenheter till andra.

Under 2015 har forskare vid Högskolan i Borås haft möjlighet att studera sju hushåll i Borås. Varje hushåll har intervjuats i hemmen vid två tillfällen. I fokus är hur konsumtionen minskat, men även nya sätt att organisera sin konsumtion såsom nya former av delande, att byta och reparera snarare än att äga själv, slänga och köpa nytt. Därutöver har fokusgruppintervjuer och deltagande observation gjorts under en tematräff som arrangeras inom ramen för projektet med fokus på klädkonsumtion.