Magnus Roos

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4821

Mobilnummer: 0790-982060

E-post: magnus.roos@hb.se

Rumsnummer: L409

Signatur: MARO

Jag är doktor i psykologi och forskare inom mobilitetstjänster och beteendeförändring. Jag är från början civilekonom och kombinerar ekonomi och psykologi för att förstå konsumentbeteende. Min forskning handlar främst om hållbar konsumtion, utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

Sedan 2010 är jag redaktör för konsumtionsrapporten som ges ut av Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Jag undervisar främst inom Konsumentbeteende (psykologiskt perspektiv) och affärsdesign.