John Magnus Roos

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4843 E-post: john_magnus.roos@hb.se Rumsnummer: L409 Signatur: MARO