John Magnus Roos

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4843

E-post: john_magnus.roos@hb.se

Rumsnummer: L409

Signatur: MARO