Mikael Gunnarsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4138

E-post: mikael.gunnarsson@hb.se

Rumsnummer: C509

Signatur: MG

  • Tor Henriksen

Avhandlingstitel

Classification along genre dimensions