Mikael Gunnarsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4138 E-post: mikael.gunnarsson@hb.se Rumsnummer: C509 Signatur: MG
  • Tor Henriksen

Avhandlingstitel

Classification along genre dimensions