Maria Henricson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4835

E-post: maria.henricson@hb.se

Signatur: MHE