Maria Helming Gustavsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5919

E-post: maria.helming_gustavsson@hb.se

Signatur: MIHE

Mitt forskningsintresse är läsning och närmare bestämt fiktionsläsning inom ramen för svenskundervisning årskurs 7-9. I botten är jag lärare med inriktning svenska och svenska som andraspråk i grundskolans övre årskurser och gymnasiet vilket har gett mig över 20 års erfarenhet av undervisning. Min erfarenhet inkluderar även skolutveckling i rollen som förstelärare och central förstelärare samt lärarbibliotekarie. Läsning och läsutveckling har under många år fångat mitt intresse både i undervisningspraktiken bland elever, inom fortbildningsinsatser i lärarkollegiet och i studier till masterexamen i svenska med didaktisk inriktning.

Forskningsmiljöer

  • SPLITT (Språk- och litteraturdidaktik)
  • JEDi (Justice, Education & Didactics)
  • LittNät (Nätverk för litteraturundervisning, litteraturförståelse och läsning)
  • LDN (Litteraturdidaktiskt nätverk)
  • NLS (Nationella Literacynätverket)

Ytterligare information på min doktorandsida vid Jönköping University