Marie Lund

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4794

E-post: marie.lund@hb.se

Rumsnummer: D719

Signatur: MILU