Matilda Johansson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 5955 E-post: matilda.johansson@hb.se Rumsnummer: E413 Signatur: MLJO