Nawar Kadi

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 5914

Mobilnummer: 0701-866571

E-post: nawar.kadi@hb.se

Rumsnummer: T163

Signatur: NAKA