Nawar Kadi

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 5914

E-post: nawar.kadi@hb.se

Rumsnummer: T163

Signatur: NAKA

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper