Mariela Acuña Mora

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4071

E-post: mariela.acuna_mora@hb.se

Signatur: MRAC

Jag heter Mariela Acuña Mora och är sjuksköterska och filosofie doktor i vårdvetenskap. Jag arbetar här på Högskolan i Borås på Akademin för Vård, Arbetsliv och Välfärd (A2), Institutionen för Vårdvetenskap där jag undervisar på sjuksköterskeprogrammet, specialistutbildning samt forskarutbildning sedan hösten 2020. Jag disputerade vid Göteborgs Universitet och KU Leuven (Belgien) med avhandlingen ” Patient empowerment during the transition to adulthood in young persons with chronic conditions”. Under tiden 2021–2022 jobbade jag som biträdande forskare vid Göteborgs Universitet samt som universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås.

Mina forskningsområden är personcentrerad vård, egenmakt (patient empowerment), övergången från barn- till vuxensjukvården, långvariga tillstånd, ungdomars hälsa och instrumentutveckling. Jag är intresserade av olika forskningsmetoder, men i min forskning använder jag mest kvantitativa metoder.

Jag har ett stort intresse för forskningskommunikation och därför är jag involverade i olika grupper där min roll är att sprida forskningsresultat till allmänheten via sociala medier.  

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9326-6339

Externa forskargrupper

Målsättningen är att generera ny kunskap om aspekter på vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård. Detta genomförs bland annat genom att studera, utveckla och utvärdera effekterna av både nya och rådande vårdmodeller för att kunna förbättra vården vid övergångar mellan olika vårdgivare.  Vidare är syftet att kartlägga konsekvenser för patienterna när det gäller t.ex. medicinska utfall och psykosociala aspekter vid brister i övergången från barn- till vuxensjukvården. Initialt har forskargruppen utgångspunkt i målgruppen unga med långvariga tillstånd.

Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård, Göteborgs Universitet

Avhandlingstitel

Patient empowerment during the transition to adulthood in young persons with chronic conditions

Uppdrag

Projektkoordinator: Utvärdering av ett digitalt övergångsprogram för att stödja unga med långvariga tillstånd: Digi-STEPSTONES

Projektledare: Hälsoresultat hos unga vuxna med medfödda hjärtfel: effekten av sociala bestämningsfaktorer för hälsa och övergångsinterventioner

Redaktör för Sociala medier i European Journal of Cardiovascular Nursing

Medordförande i kommunikationsutskottet från Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (ACNAP)

Ledamot i redaktionen i Health Care Transitions