SOL - Styrning, Organisering och Ledarskap

SOL - Styrning, Organisering och Ledarskap

Utgångpunkten för gruppens forskning är en undran om hur styrning, organisering och ledning fungerar (och inte fungerar). Här finns forskning om aktörer, så som ledare och medarbetare i både privat och offentlig sektor, och deras handlingar, till exempel riskhantering inom kärnkraftverk och sjukvård; modetrender på managementområdet; stadens omvandling; mångfald och inkludering; kreativitet, innovation och förändring; digitalisering; samverkan som organiseringsprincip; ekonomi- och verksamhetsstyrning. De teoretiska fält som gruppen främst utvecklar har sin grund i samhällsvetenskap, särskilt företagsekonomi (organisering/management).

Ladda ner forskargruppens rapporter.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Centrumbildningar