Peter Axelberg

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4627

E-post: peter.axelberg@hb.se

Rumsnummer: D815

Signatur: PAX