Peter Axelberg

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4627 E-post: peter.axelberg@hb.se Rumsnummer: D815 Signatur: PAX