Pussadee Nonthacumjane

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

E-post: pussadee.nonthacumjane@hb.se Signatur: PUNO

Jag är doktorand inom biblioteks- och informationsvetenskap. Jag har en kandidatexamen i biblioteksvetenskap från Chang Mai University, Thailand, en masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap från Chulalongkorn University, Thailand, och en gemensam internationell masterexamen i Digital Library Learning (DILL) från Oslo University College/Oslo Metropolitan University, Norge, Tallinn University, Estland, och University of Parma, Italien. Mina forskningsintressen innefattar vad som i thailändsk kontext beskrivs som ”local information”, ett brett område som omfattar vad som i Sverige och internationellt beskrivs i termer av traditionell kunskap (TK), kulturarv, lokal historia, och samhällsinformation. Jag är även intresserad av forskning om kulturarv generellt, informationssökningsbeteende, sociala medier, och användarstudier.

Jag skriver en doktorsavhandling om Thailands provinsiella universitetsbiblioteks arbete med urval, digitalisering, hantering och tillgängliggörande av thailändsk ”local information”. Projektet bygger på kvalitativa metoder i form av intervjuer, observationer och dokumentstudier, utifrån ett huvudsakligen aktivitetsteoretiskt ramverk. Projektet som helhet omfattar hittills totalt sex artiklar (se även länk till publikationer i DiVA nedan):

• Nonthacumjane, P. (2021). Roles of local information professionals of the Thai provincial university libraries. Knygotyra, 76, 260-293. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2021.76.83

• Nonthacumjane, P. & Nolin, J.M. (2022). Four typologies for understanding local information. Global Knowledge, Memory and Communication, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/GKMC-05-2021-0083

• Nonthacumjane P., Maceviciute, E. & Wilson, T. (in press). Organizational aspects of collaboration on local information management by Thai provincial university libraries. Journal of Library Administration.

• Nonthacumjane P. (in press). Patterns of participation in social media by members of the Local Information Working Group of PULINET, Thailand. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries.

• Nonthacumjane, P. & Johansson, V. (submitted). Shaping Local Information in Thailand: Hidden Contradictions in the Digitisation Activities of the Provincial University Library Network (PULINET).

• Johansson, V. & Nonthacumjane, P. (submitted). Representational Work and ‘Reverse Order’ Essentialism: Digitisation of Local Information in Thailand and Bhabha’s Third Space.