Elena Maceviciute

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

E-post: elena.maceviciute@hb.se

Signatur: EMA

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet digitala resurser och tjänster inom Biblioteks- och informationsvetenskap med fokus på att utforska e-böckers roll i ett litet språkområde. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2000. Innan dess utbildade jag mig inom Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Vilnius Universitet och arbetade vid samma universitet.

För närvarande är jag verksam i tre forskningsprojekt där två av dem är finansierade av EU och ett av Vetenskapsrådet.

Uppdrag

Medlem i FUU

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

International library cooperation within UNESCO library programmes

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar