Rikard Lindgren

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4561

Mobilnummer: 0733-764274

E-post: rikard.lindgren@hb.se

Rumsnummer: L431

Signatur: RIL