Rikard Lindgren

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: rikard.lindgren@hb.se

Signatur: RIL

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper