Handels- och tjänsteinnovationsinstitut - en förstudie

Handels- och tjänsteinnovationsinstitut - en förstudie

I ett unikt samarbete mellan högskolan, näringsliv, fackliga förbund m.fl. har en projektgrupp tillsatts för att under 2009/10 se över möjligheterna att skapa ett institut inom handels- och tjänsteområdet. Slutsatserna av förstudien är att inrättandet av ett handels och tjänsteinnovationsinstitut bedöms som viktigt för såväl Sverige som regionen. Institutet bör fungera som en länk mellan handels och tjänsteinnovationsforskningen i Sverige och näringslivet/offentliga förvaltning.

Förstudiens slutrapport

Denna rapport är resultatet av en förstudie kring bildandet av ett Handels- och tjänsteinstitut i Sverige. Rapporten visar att det finns ett behov av att synliggöra den befintliga forskningen inom handels och tjänstevetenskap samt att möjliggöra ytterligare forskning inom området, speciellt med betoning på handels- och tjänsteproduktion, tillverkningsindustrins tjänsteproduktion och kundnära tjänsteinnovation. Ett institut skulle därmed fungera som en katalysator till framtida kundnära forskning samt en länk mellan olika resurser inom forskningsvärlden och näringsliv/offentlig förvaltning. Rapporten rekommenderar att ett institut införs med placering i Borås med hänvisning till regionens betydelse för handeln, närheten till tillverkningsindustrin, närheten till viktiga forskningsinstitutioner och forskningsinstitut.

Projektledare

Hans Björkman, Unionen

Forskare/Medarbetare

Forskargrupper

Finansiärer

Samarbetspartner