Innovation för hållbart vardagsresande

Innovation för hållbart vardagsresande

Syftet skall realiseras genom designorienterad aktionsforskning där forskare, tillhandahållare av trafikinformation, utförare av persontransporter och IT-leverantörer i interaktion med vardagsresenärer samskapar en öppen och användardriven utveckling av framtidens resenärsinformation. Projektet har en unik sammansättning av centrala samhällsaktörer, relevanta näringslivsaktörer samt renommerade forskare.

Medverkande samhälls- och näringslivsaktörer befinner sig i samma som olika delar av personresandets utvecklingskedja som både som både samverkande och konkurrerande parter. De efterfrågar kunskapsutveckling kring hur kunddriven öppen innovation kan bidra till utvecklingen av ett mera effektivt och flexibelt kollektivtrafiksystem.

Den övergripande ambitionen är att projektet skall bidra till utvecklingen av ett digitalt intelligent kollektivtrafiksystem i Västra Götaland som inte bara är en förebild för Sverige utan också för resten av världen.