Saadat Karimi

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4842

E-post: saadat.karimi@hb.se

Signatur: SDKR

Filosofie Doktor i Matematik. Disputerade min doktorsavhandling Stability of the fiber surrounded by shells in the infinite elastic matrix (1999) i Baku, Institutionen för Matematik och Mekanik vid Azerbajdzjanska Nationella Vetenskapsakademin.

Stability of a fiber surrounded by two shells in an elastic matrix | SpringerLink

Arbetat som provutvecklare i nationella prov i matematik för gymnasiet på Umeå Universitet. 

Har masterutbildning i Svenska som andraspråk (masterexamen 2021, Göteborgsuniversitet)

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Stability of the fiber surrounded by shells in the infinite elastic matrix (1999)