Sofia Kopp

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4850

E-post: sofia.kopp@hb.se

Rumsnummer: D716

Signatur: SOKO