Susanna Cadhamn

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4272 E-post: susanna.cadhamn@hb.se Rumsnummer: B523 Signatur: SUCA