Susanna Cadhamn

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4272

E-post: susanna.cadhamn@hb.se

Rumsnummer: B523

Signatur: SUCA